سنت‌ها و فرهنگ ایران‌زمین چشمه‌سار جوشان خلاقیت است. طراح هرمزگانی این طرح و طرح‌های مشابه را با رنگ‌های متنوع، برای دوران مراقبت از #کرونا ارایه کرده است.4:45 PM · Mar 26, 2020·Twitter for Android17Retweets222Likes