وزارت بهداشت انگلستان اعلام میکند که بتعدادی داوطلب نیازدارد برای امدادرسانی به شهروندان، بالاخص سالمندان که بواسطه قرنطینه نمیتوانند از منازلشان بیرون بیایند برای تهیه دارو، خرید، انتقال نمونه های آزمایشگاهی و سر زدن بانها.ظرف چند ساعت چهارصد هزار نفر داوطلب امداد رسانی شده اند.11:18 PM · Mar 25, 2020·Twitter for Android96Retweets2.7KLikes