.توضیح شرایط کلاس در دایرکت.....همه میتونن شرکت کنن....یادگیری ۲۰تکنیک در کمترین زمان.......