مجموعه اکس‌سل #لندن که محل برگزاری بسیاری از نمایشگاه‌ها بود رو دارند به سرعت به یک بیمارستان مجهز ۴ هزار تخت‌خوابه می‌کنند. از نظر جغرافیایی موقعیت فوق‌العاده‌ای داره. هم داخل شهره و هم بسیار نزدیک به فرودگاه سیتی است که برای پروازهای کمک‌رسانی مفید خواهد بود. #کرونا4:52 PM · Mar 26, 2020·Twitter Web App8Retweets167Likes