آذر ۸۸ عصر شنبهبختیار رحمانی و موری پور علی گنجی و امید عالیشاه و کاوه توی زمین،منِ فریز شده، میخکوب زیر ۱۹‌ ساله های ایران و ازبکستان و البته هیجان پخش زنده،علی کفاشیان که تازه داشت به فوتبال علاقمند می شد، با استایل دیدن مهمترین صحنه ی زندگیش و توجهی فراتر از متوجه ترین کفاشیانِ دیده شده در سالهای ریاستو مهدی تاج که مثل همیشه از کنار وارد شد و وسط نشست.