آغاز اجرای طرح فاصله‌‌گذاری اجتماعی برای مقابله با کرونا4:03 PM · Mar 26, 2020·Twitter for iPhone7Likes