فرماندهان لشکر10 سیدالشهدا(ع)ردیف ایستاده از راست:نفر اول- شهید داوود آجرلو، فرمانده گردان علی اصغر (ع). نفر سوم- شهیداحمد آجرلو، جانشین تیپ یکم ثارالله.نفر چهارم- شهید ابراهیم کسائیان، فرمانده محور لشکر.نفر پنجم- شهید داوودحیدری، فرمانده گردان زهیر (ع). نفر ششم- شهید غلام رضا کیانپور، فرمانده اطلاعات و عملیات لشکر.نفر هفتم- شهید سید حسین میررضی، فرمانده عملیات لشکر.ردیف نشسته از راست:نفراول- شهید احمدرضا شاه نظر عراقی، فرمانده اطلاعات و عملیات لشکر.نفر سوم- شهید رضا عبدی، فرمانده گردان قمربنی هاشم(ع)نفر چهارم - شهید سید محمد زینال حسینی، فرمانده گردان تخریب.نفر هفتم- شهید جعفر محمدی، فرمانده عملیات لشکر#راوی#فرمانده#سردار_فضلی#یادگار_دفاع_مقدس#سردار_سرتیپ_علی_فضلی#دانشگاه_افسری_امام_حسین #سردار_علی_فضلی #سردارفضلی#فتح_الفتوحی_در_پیش_است#سردار_حاج_علی_فضلی#سردار_دلها #فضلی #حاج_علی_فضلی #دفاع_مقدس#خادم_الشهدا#صلوات@sardaralifazli