باوجود تحریمهای گسترده،ایران درمقابل این #کرونا بسیار تنهاست و درداخل تنهاتر! رئیس دستگاه دیپلماسی طی 6سال گذشته بارها در تریبون‌های بین المللی و رسانه‌های خبری پر مخاطب جهان صدای ایران را به گوش جامعه بین‌الملل رسانده است،اما #یکجانبه‌گرایی آمریکا مانع از رفع گره تحریمی ایران شد2:30 AM · Mar 25, 2020·Twitter for Android2Retweets3Likes