زن شصت و چند ساله در هایپرمارکت سنزبری پشت صندوق. پرسیدم چرا ماسک نداره. گفت ممنوعه. کمپانی میگه مشتری رو میترسونه. گفتم استرس نداری؟ گفت چندبار حمله عصبی داشتم ولی کار نکنی گشنه میمونی. در حالیکه طبقه متوسط تو انگلیس قرنطینه است، طبقه کارگر خط مقدم داره کار میکنه. ایران هم همینه4:20 PM · Mar 24, 2020·Twitter Web App73Retweets803Likes