دیشب بوریس جانسون با قطعیت تمام آمدوشد به جز در مواقع بسیار ضروری را ممنوع کرد. در محله من هم شهر عملا مرده بود. حالا روزنامه سان فیلم از امروز منتشر کرده که شهروندان را در مترو لندن در حال ساندویچ شدن نشان میدهد. این ۲۰سال انگلیس را هیچوقت اینقدر سردرگم و بی صاحب ندیده‌ام.The media could not be played.10:59 PM · Mar 24, 2020·Twitter Web App10Retweets86Likes