نوبخت، معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه: برای جبران قدرت خرید بازنشستگان عزیز اعتبار همسان سازی حقوق بازنشستگان که پارسال ۵ هزار میلیارد تومان بود در سال جاری با افزایش ۱۰۰ درصدی به ۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسیدThe media could not be played.3:07 PM · Mar 24, 2020·Twitter for iPhone17Likes