رییس جمهوری در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا: ادامه طرح ملی بسیج غربالگری با پرسش تلفنی از صاحبان خودروهایی که از مراکز استان‌ها خارج شده‌اندThe media could not be played.4:52 PM · Mar 24, 2020·Twitter for iPhone10Likes