قائم مقام وزیر صمت در بازدید از واحد تولید پوشاک در شهرک صنعتی نصیرآبادحسین مدرس خیابانی: در عرصه تامین اقلام بهداشتی تمرکز ما بر ظرفیت های تولید داخلی است و واردات در اولویت دوم قرار دارد و در صورت تامین نیازها در داخل کشور دیگر نیازی به واردات نخواهیم داشت.@padmultimedia@dolat12_pad