در نبود #دولت_محلی و پذیرش #منافع_عمومی_محلی بطور مستقل و تاخت و تاز #سوداگران، در اتحاد با #مدیریت_شهری_تاجر_مآب آنچه قربانی می‌شود #حقوق_شهروندی و #کیفیت_زندگی است. توسل به طرح‌های پوپولیستی #ساخت_مسکن_دولتی تنها به کام آنان و به‌نام فقیران تمام می‌شود.عباس آخوندیمروری بر سیاست‌های مسکن: نبود دولت محلی، غلبه‌ی سوداگری بر شهر و غلبه‌ی سیاست بر سیاست‌گذاری مسکن در گفت‌وگو با سرکار خانم نژادبهرام عضو شورای شهر تهران نابرابری و فقر در ایران، موضوعی که از...t.me1:31 PM · Mar 24, 2020·Twitter Web App7Retweets44Likes