حساسيت نسبت به مساله #سيل ديروز و هموطنان سيل زده را به خصوص در هرمزگان،جنوب كرمان و بخشهايي از سيستان و بلوچستان از ياد نبريم. مثل رخداد سيل نوروز پارسال همه مسئولان اجرايي، محلي و ملي، همه خيرين و نيكوكاران و همه نهادهاي مدني از آسيب ديدگان اين حادثه غفلت نكنند.4:03 PM · Mar 24, 2020·Twitter for Android4Retweets109Likes