تصمیمات امروز ستاد کرونا، ازجمله ادامه‌ی تعطیلی مشاغل و تمدید مرخصی زندانیان، امیدوارکننده بود.Quote Tweetپاد@PadDolat6h رئیس جمهوری: مشاغلی که قبلا تعطیل اعلام شده بود تا ۱۵ فروردین این تعطیلی ادامه خواهد داشت مرخصی زندانیان تا پایان فروردین تمدید شدThe media could not be played.12:55 PM · Mar 24, 2020·Twitter for Android1Retweet129Likes