کسانی که تا امروز تصمیم شان برای نامزدی ریاست مجلس قطعی شده یا این مطالبه از سوی برخی احزاب سیاسی و افراد پرنفوذ به صورت جدی از آنها وجود دارد : سید مصطفی میرسلیم علیرضا زاکانی فریدون عباسی سید محمود نبویان محمد باقر قالیباف علی نیکزاد حمیدرضا حاج بابایی2:39 PM · Mar 24, 2020·Twitter for Android24Retweets421Likes