جدی این اصرار عجیب دولت به فعالیت ادارات، اونم تو این وضعیت بیماری و حضور نصفه نیمه تو تعطیلات برای چیه؟ لج و لج‌بازی راه افتاده یا قراره کارمندان تو همین یکی دو روزه کار اعجاب‌انگیزی انجام بدن؟1:55 AM · Mar 24, 2020·Twitter for iPhone8Retweets66Likes