دعای روز هفتم #قرنطینه ( تا ٢٧اسفند میرفتم #روزنامه و از ٢٨ تقریبا متوقف و رسماً از٢٩ محصور!) خداوندا #کرونا سبب تحول ذهنی کسانی شود که یک دهه است #میرحسین_موسوی و #مهدی_کروبی و #زهرا_رهنورد را در #حصر نگاه داشته‌ان... من با داشتن اینترنت وچیزهای دیگر در هفتمین روز بریده‌اند3:22 AM · Mar 24, 2020·Twitter for iPhone1Retweet23Likes