جمشیدی، دبیر ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا: شرایط ما از نظر دارویی از روزهای اول متفاوت‌تر هستیم و داروهایی مورد نیاز در داروخانه‌های منتخب در دسترس استThe media could not be played.11:32 PM · Mar 23, 2020·Twitter for iPhone1Retweet23Likes