#بسم_الله از اینکه تا اخر میخونید. ممنون. ?#چالش_سیاه_سفید#کرونا. . ‍ ما آدم های اهل کاری بودیم نه از این سایه دوست ها نه از این تنبل های فربه مردهایمان از صبح علی الطلوع میجنگیدند تا بوق سگ و شب ها هم بعضی هایشان نعششان را به خانه می آوردند بعضی هایشان حتی نعششان هم به خانه نمی رسید زن هایمان در خانه، راه را بر نرفتن ها می بستند زخم ها را تیمار میکردند و صبح علی الطلوع باز بقچه را دم درب تحویل مردها می دادند اما یک شب میان خواب ها آفت به شهر زد صبح وقتی مردهای شهر رزم جامه می‌پوشیدند و زنهای شهر بقچه ها را می بستند زیر لب آرام بهم گفتند تا کی؟ و بعد از هم خداحافظی کردند و از خانه بیرون زدند... «تا کی» مثل یک ویروس تا آخر روز در ذهن همه تکثیر شد در میدان نبرد هر کس به دیگری می‌رسید، آرام زیر لب می‌پرسید تا کی؟ آن دیگری هم شانه بالا می انداخت فردای آن روز هیچ‌کس صبح‌ الطلوع بیدار نشد نه بقچه ای به دست مردی رسید و نه مردی بعد از صلاة صبح‌ پتو را کنار زد تا برخیزد ویروس «تا کی» تا مغز استخوان مردم شهر پیش رفته بود... زنهای شهر دور هم جمع شدند و گفتند تا کی بقچه بستن و زخم تیمار کردن و از خواب زدن؟ و مرد های شهر گفتند تا کی جنگیدن و دمی آرام نداشتن و زخم خوردن؟ پسرها گفتند: تا کی مثل پدر بودن و مهر ندیدن و زندگی نکردن دخترها گفتند: تا کی مثل مادر بودن و خانه ماندن و زخم بستن...و بعد شهر ناپدید شد ویروس «تا کی» شهر را بلعید چند سال بعد مردهای جنگی و زن های بقچه دهنده و تیمار کننده افسانه‌ها شدند و بچه‌ها با کراهت از آن دوران گفتندویروس «تا کی» لباس عوض کرد و سبک زندگی شد... مردهای کاری مُردند و زنهای بقچه دهنده و تیمار کننده تکفیر شدند دیگر هیچ وقت، صبح الطلوع چراغی در شهر روشن نشد... پ.ن: تا کی؟ تا ظهور حضرت حجّت؟ ?پ. ن: گرفتار ویروس «تا کی» نشویم!#اللهم_عجل_لوليك_الفرج #قدس_را_هدف_داریم#تمدن_اسلامی#پایان_ماموریت_بسیجی_شهادت_است#استراحت_بماند_بعد_ازشهادت ✌️✌️?. #شهید #شهادت #مقاومت #جنگ #دفاع_مقدس