امینی در نقدهایش به شدت صریح، بی‌پرده، رادیکال و حتی تلخ است. امینی در نقدهایش برخلاف بسیاری دیگر از اصولگرایان، تمام ضعفها و فسادهای وضعیت را به «استحاله نظام توسط لیبرالها و اصلاح‌طلبان» یا «دشمنی آمریکا» تقلیل نمیدهد. او معتقد است کلیت نظام با بحران جدی ساختار حکمرانی روبروست11:38 PM · Mar 23, 2020·Twitter Web App1Retweet42Likes