Verifiedراز ماندگاری .دیشب با دوست عزیزم اقای وثوقی و همسر نازنینشان کتی خانم صحبت می کردم ، گوشی را که قطع کردم فکر کردم :چطور ممکن است هنرمندی که چهل سال از هنر ایران غایب بوده است ، همچنان در قلب مردم باشد و تیتر مهم رسانه ها !آیا راز ماندگاری ایشان ایفای نقش های ماندگار در ده سال‌ آخر فعالیت هنری ایشان است ،یا نه موضوع مهم‌تر از این حرفاست .?