فیلمی دیده نشده از والیبال بازی کردن سردار سلیمانی.#شهید #شهدا #ورزش #والیبال #زندگی #شهادت #آشیانه #شیدا #مدافع #انسانیت #حرم #دفاع_مقدس #رزمنده #جهادگر #جهادی #جهاد #عماد #مغنیه #سردار #سلیمانی #حزب_الله #حسن #نصرالله #انتقام_سخت? #تذکره_عشق