مروری کوتاه بر زندگی سنگر ساز بی سنگر" شهید اسفندیار چاله چالهجادگر شهید "اسفدیار چاله چاله "یکی از شهدای دفاع مقدس استان کرمانشاه است که در تاریخ 29 بهمن 1364 در منطقه فاو به شهادت می رسد.ادامه متن را در #نوید_شاهد_کرمانشاه بخوانید:http://kermanshah.navideshahd.com/fa/news/474092#نوید_شاهد_کرمانشاه #سنگر_ساز_بی سنگر#دفاع_مقدس