مادر شهید❤گفت: نرو، بمانمیخواهم پسرم عصای دستم باشد.گفتم: هر چی تو بگی، فقط یک سوال؟میخواهی پسرت عصای این دنیایت باشد یا آن دنیا؟مادرم چیزی نگفت و با اشک بدرقه ام کرد.#مادر_شهید#مادر _شهدای_مدافع_حرم#مادر#شهید#مادر_شهید#دفاع_مقدس#شهید_مدافع_حرم#Mother#Love#love #اللهم_ارزقنا_توفیق_الشهادة_فی_سبیلک #شهادت_یعنی_قرار_بود_بمیری_بخیر_گذشت #شهادت_یعنی_تولدی_دوباره #ابراهیم_زحمتکش