رسایی صدای رسای مردم در مجلس به کسی رای دهید که زیر بار مطالبات احزاب پرادعا و سرمایه‌داران حامی احزاب نرفت تا دهانش برای بیان مطالبات واقعی مردم باز باشد.#رسایی_صدای_رسای_مردم#روحانی_باید_برود #جیب_بسته_دهان_باز #شفافیت_شعار_نه_عمل_رسایی_است