حالا که مسیر یکی نشده، باید مستمرّاً علائم راه و نشانی مقصد را به هم تذکر بدهیم تا نهایتا به یک نقطه برسیم. آرمان وحدت به هر دلیلی شکست خورده، به‌ناچار باید شاخص‌ها و استاندارها را یادآوری کنیم تا نهایتا انتخابها به هم نزدیک شود. وگرنه حمله به مصادیق، لجاجت و کدورت می‌آفریند.