?استاندار گیلان: بیش از 80 درصد راه های روستایی استان بازگشایی شده است ?امشب تمام راه ها، باز خواهد شد@padmultimedia@dolat12_pad