?بهره برداری از چند طرح صنعتی در سفر وزیر صنعت به خراسان رضوی ? یک واحد صنعتی مخابراتی در چناران، کارخانه تولید شمش طلا و طرح توسعه واحد نساجی بردسکن، از جمله این طرح ها است که وزیر صمت از آن ها بهره برداری کرد. @padmultimedia@dolat12_pad