وزیر نیرو: تا پایان امروز بخش وسیعی از استان گیلان به شرایط عادی برمی گردد? وزیر نیرو: تا پایان امروز بخش وسیعی از استان #گیلان به شرایط عادی برمی گردد ? از 19 شبکه توزیع برق استان تنها 3 مورد که امکان دسترسی به آنها نداریم، از مدار خارج است.@padmultimedia@dolt12_pad