?دکتر واعظی از پروژه طراحی و ساخت مخزن چهارم ذخیره نفتا پتروشیمی تبریز بازدید کرد و با توضیح مسئولان در جریان روند اجرای این پروژه قرار گرفت@padmultimedia@dolat12_pad