به مناطقی که دسترسی به آنها نداریم با بالگرد اذوقه ارسال شده است? نوبخت: مشکل قطع برق فردا در استان گیلان به طور کامل برطرف می شود ?به مناطقی که دسترسی به آنها نداریم با بالگرد اذوقه ارسال شده است@padmultimedia@dolat12_pad