? وزیر بهداشت در حاشیه افتتاح پروژه های بهداشتی و درمانی استان بوشهر: ?تکمیل زیرساخت های بهداشتی درمانی و آموزشی استان تا پایان دولت دوازدهم با محوریت مناطق محروم ?برنامه ریزی برای مدیریت بهداشت محیط استان با کمک و همراهی سازمان محیط زیست و وزارتخانه های مربوطه@padmultimedia@dolat12_pad