‌‌‌ماجرای دانش آموزی که همراه نامه به رزمندگان پول توجیبی اش را هم ارسال کرد ...‌ ‌#دفاع_مقدس#جبهه #جنگ ‌#طلایه_داران_دفاع_مقدس #کمکهای_مردمی #دفاع_ناموس#رزمندگان_گلستان #رزمندگان_اسلام