#شهادت #شهدا #جهاد #فرمانده #نه_به_تبعیض #امام_زمانی_ها #شهید #شهید_باکری #مهدی_باکری #دفاع_مقدس #شهید_مهدی_باکری #نماینده_من