#راه_روشن_فردا#دکتر_بهرامی #دکتر_محمد_بهرامی#حامیان_دکتر_محمد_بهرامی#پدر_پایتخت_طبیعت_ایران#پایتخت_طبیعت_ایران_یاسوج #یاسوج_سیسخت_دنا_بویراحمد#کهگیلویه_بویراحمد #سازندگی#انتخابات98#یاسوج#انتخابات_یازدهم#شهر#دفاع_مقدس#شهرداری#شهردار#بویراحمد#دنا#اصلاح_طلب#اصلاح#مجلس#اصولگرا#انتخابات_98#یاسوج#مجلس#سی‌سخت#دنا@mohammad_bahrami1398 @dr.bahrami_fan @hamian_bahrami98