دفاع مقدس از حرمشهیدِ دفاع مقدسشهیدِ مدافع حرم."شهید حاج محمد ابراهیم همت""شهید حاج قاسم سلیمانی".بخشی از وصیتنامه شهید همت :.« از طرف من به جوانان بگوییدچشم شهیدان و تبلور خونشانبه شما دوخته شده است.به پا خیزیداسلام را و خود را دریابیدنظیر انقلاب اسلامی مادر هیچ کجا پیدا نمی شود »..بخشی از وصیتنامه شهید سلیمانی :.« وصیت می‌کنماسلام را در این برههکه تداعی ‌یافته درانقلاب اسلامیو جمهوری اسلامی استتنها نگذارید.دفاع از اسلامنیازمند هوشمندی و توجّه خاص استدر مسائل سیاسی، آنجا که بحث اسلامجمهوری اسلامی، مقدسات و ولایت فقیهمطرح می‌شود، اینها رنگ خدا هستندرنگ خدا را بر هر رنگی ترجیح دهید »..جهاد ادامه داردریاکاران و خائنینبه زودی رسوا و سرنگون می شوندقدرت و آینده از آن حزب الله است.حذف کنید مهم نیستدر جاهای مختلفبارگذاری و منتشر کردیمدر جنگ نرم باید تاکتیک های مختلف داشت..هدیه به ارواح مطهر و ملکوتیشهدای راه اسلام ناب محمّدی {ص}الّلهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ و َعَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَالْعَنْ أعْداءَهُم أجْمَعِین...