...#روز_مادر،#ولنتاین#روزهای قشنگ گل و کیک و شکلات ولبخند.مبارک همه ی مادرا باشه.پشت این عکس نوشته تابستان ۵۸رامسر،مامان وبابای عزیزم?،راستش خواستم بنویسم خیلی دوستشان دارم ومنهم روی این عکس بنویسم بهمن ۹۸تهران.اینکه آنها چجور تفکر وزندگی راانتخاب کردند حق مسلم آنهاست،زندگی عاشقانه همینقدر چسبیده بهم همیشه،تا امروز ۴۰سال،وحالا من میخواهم زندگی خودم را انتخاب کنم با عزیزانم باگندمم باعشق میدانم زندگی سخت تر شده این روزها اما آنچه من سرمشق زندگیم کردم عشق بود،همین قدر بهم نزدیک،همین قدر رفیق،امروز روز عشق است،روز عشق مبارک!بادکنک‌قرمز وشکلاتم برای خودم محفوظ.اما خواستم بنویسم به یادگار عشق را باید از خانواده یاد بگیری از چشمهای پدرت ودستهای گرم مادرت.پ.ن.دوستتون دارم.پ.ن.روز عشق مبارک❤️❤️❤️❤️❤️#آزاده_نامداری ❤️?❤️?