علی خضریان @ali_khezrian را بیش از ۱۰سال است میشناسم. از همان کف دانشگاه تا امروز مرد مناظره و چالش فکری و سیاسی با اصلاح طلبان و غیر انقلابی ها بود. مجلس جای جوانانی چون اوست که هم تحلیل سیاسی دارند و هم همیشه وسط نبرد فکری با غربگراها بودند. تحلیل بیشتر http://Telegram.me/sabetitelegram