#عشق_به_خمینی_عشق_به_همه_ی_خوبی_هاست ماجرای پست نگهبانی ساعت دو تا چهار با روایتگری جانباز عزیز #سید_هاشم_موسوی و #سردار_علی_صلاحی قسمت اول#شهید_محمود_کاوه#دفاع_مقدس#محمود_کاوه #کردستان#تیپ_ویژه_شهدا #لشکر_ویژه_شهدا #شهیدکاوه