#دفاع_مقدس #مردان بی ادعا#شهدا #عکس #فیلم #خاطرات #عملیات #رزمندگان گردان حمزه سیدالشهداءارسنجان در حال اماده شدن برای اعزام به غرب عملیات کربلای ۱۰ ماووت عراق .کربلای ۱۰ سال ۱۳۶۶