#حاج_قاسم_سلیمانی هرگز فراموش نخواهی شد سردار.#عشق #شهادت #عاشق_شهادتیم #فداییان_رهبر #امام_جمعه#امام_جمعه_کرج #خانواده_شهدا#دیدار_با_خانواده_شهدا#مادر_شهید#پدر_شهید#دفاع_مقدس#شهدا#شهید#شهادت#اشهیدبومهدي_المهندس #شهیدحججی #شهیدابراهیم_هادی #شهید_ابراهیم_هادی #شهید_حمید_سیاهکالی_مرادی #شهید_حمید_مرادی_سیاهکالی