باید خدا قوت گفت به خانمها #ذبیح_پور و #ابوطالبی که این روزها به خاطر اثرگذاری و دفاع موثرشان از جبهه حق، مورد تخریب عده ای معلوم الحال قرار گرفته اند. کاش بجای برخی دوستان منفعل که به محض غلبه جو منفی علیه یک نفر، فوری با آن جو همراه میشوند، هزاران ذبیح پور و ابوطالبی داشتیم.