ای مسئولین، میدونیم که حال و آینده ایران و ایرانی براتون مهم نیست، میدونیم که هزینه های مهمتری در خارج از مرز ها دارید، ولی همین یبار رو بداد مردم سیستان و بلوچستان برسید#مسئولین_بی_غیرت_ایران