اگرچه سفر امیر قطر به ایران کوتاه بود اما دیدار و گفتگو های موثری اتفاق افتاد و طبق روابط تاریخی و دیرینه دو کشور همواره در شرایط سخت در کنار یکدیگر بوده اند بیش از پیش توسعه و گسترش خواهد یافت معمولا گفتگوهای غیر رسمی قبل و بعد مذاکرات رسمی دست کمی از اصل مذاکرات ندارد امروزگفتگویی صمیمانه با خالدبن خلیفه آل ثانی رییس دیوان امیری قطر پیش از شروع مذاکرات رسمی دو هیئت داشتم.