#شورای_شهر_تهران و #کمیسیون_فرهنگی از این تفاهمنامه میزان کمک و چگونگی توافقات برای حمایت از #جشنواره_فیلم_فجر بی اطلاع بوده و مورد مشورت هم قرار نگرفته است!؟ هر تصمیم و رویکردی مستلزم طی مراحل قانونی و #شفافیت خواهد بود @pirouzhanachi