Verified..با تشکر از مجموعه شهر خودرو ،مردم مهربان مشهد و یحیی گل محمدی عزیزبا افتخار و از صمیم قلب خوشحالم که در خدمت باشگاه بزرگ سپاهان و مردم محترم اصفهان هستمممنونم از لطف جناب قلعه نویی، جناب تابش و محبت مهندس نیکفربا آرزوی روزهای پر از موفقیت برای شادی شما و سربلندی سپاهان در کنار هم