Verifiedچهارسال پیش در چنین روزی سقوط کردم. تمام قد سقوط کردم و پودر شدم...بدون شک سقوط ها بسیار درد آور و غمگین انگیز است . اما انگار مثل یک اصل نانوشته برای زندگی هستن. هر جا شما شاهکاری می بینید‌، قطعا قبل از آن سقوط یا سقوط های بزرگی وجود داشتهاست.انگار خوشبختی،حال خوب، و....همگی اصالتشون رو از سقوط می گیرند.دلم نمیخواد این را بگویم،اما انگار زندگیه حقیقی؛ تازه بعد از سقوط آغاز میشود.پس همین جا اجازه میخوام که زین پس ،سقوط کردن را مقدس بدانیم‌.اینها را گفتم، تا بگویمت...امکان داره این روزها...در روزهای سقوط زندگی ات باشی..لطفا نخواه که ادای قهرمان ها رو دربیاری و بگویی حالت خوب است. هیچ کس در سقوط حالش خوب نیستهیچکس...من فقط میخوام بگم ؛ تنها یک اصل میتواند تو را نجات بدهد.:لطفا وقتی سقوط کردی ؛ 'فقط انجامش بده'بدون شک مقدس ترین جمله جهان این است:'فقط انجامش بده'روزهای سقوط وحشتناک است.همش در حال فکر کردن هستی. یا خودت رو سرزنش میکنی و یا جهان اطرافت رو..‌لطفا هیچکدوم از افکار منفی اطرافت رو متوقف نکن. اصلا در مقابلشون ایستادگی نکن.اجازه بده کامل سقوط کنی اما ؛ 'فقط انجامش بده'...و حالا بدون شک می پرسی: که دقیقا باید چی رو انجامش بدی؟و جواب مشخص است: زنده ماندن را...فقط زنده بمان!!!با روزی چند دقیقه پیاده روی...خوندن چند صفحه کتاب...دیدن فلان فیلم انگیزشی...قهوه خوردن با رفیق قدیمی...فقط زنده بمانمثل سانتیاگو در کیمیاگر که بعد از بی پولی و سقوط میره توی اون مغازه بلور فروشی و فقط انجامش میدهمثل روزهای بعد از سقوط خودم، که فقط یک لیست داشتم از ادم هاییکه باید می رفتم و می دیدمشون، حتی خیلی وقت ها نمی دونستم اصلا باید بهشون چی بگم. اما هر روز انجامش دادم.هر روز در بی جانی مطلق نیم ساعت پیاده روی میکردم.روزی ۵۰ صفحه کتاب می خوندم، در حالیکه شاید ۵ صفحه هم نمی فهمیدم. اما میخوندم‌...من در روزهای جان کندن بعد از سقوط، فقط یک کاری کردم : هر روز' فقط انجامش دادم' تا زنده بمونم...همین!!!و بالاخره یک روزی از راه میرسه، که انجامش میدی چون دوسش داری، نه اینکه مجبور باشی.و اون روز ...اولین روز از آغاز صعود کردنت خواهد بود.‌و پس از سالها سقوط کردن و جنگیدن‌‌،روزی را تجربه خواهی کرد.....روزی سرشار از همین لحظه!رفیق ...لطفا فقط انجامش بدهدر روزهای سقوط...لطفا فقط زنده بمون.پ.ن :مرسی که همراهم شدین و من رو زنده نگه داشتین???@amirghiasifar برگرفته از: