ایرانم تسلیت?پ.ن : کنسرتی که نمیشد دوباره لغو بشه (چون یکبار قبلا تاریخ کنسرت تغییر کرده بود) و اولین آهنگی که اجرا شد به احترام عزیزان از دست رفته ... ?اینا همش دردِ .......